Πιστοποίηση OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ PACK Α.Β.Ε.Ε

Παραγωγή και Διακίνηση Πλαστικών ειδών Συσκευασίας Τροφίμων και Ποτών