Χημικές Αναλύσεις Σαμαριά

ΕΤΑΝΑΠ Α.Ε.

 Έκθεση χημικής ανάλυσης νερού

Δείγμα νερού γεώτρησης ΕΤΑΝΑΠ Α.Ε.

 Έκθεση χημικής ανάλυσης νερού

Δείγμα νερού γεώτρησης ΕΤΑΝΑΠ Α.Ε.
Δείκτης Κορεσμού κατά Langelier (LSI)