Χημικές Αναλύσεις Ζαρός

ΒΟΤΟΜΟΣ Α.Ε.

 Έκθεση χημικής ανάλυσης νερού

Δείγμα νερού πηγής “Αμάτι”

 Έκθεση χημικής ανάλυσης νερού

Δείγμα νερού πηγής “Στέρνα”

 Έκθεση χημικής ανάλυσης νερού – Βρωμικά

Δείγμα εμφιαλωμένου νερού εμφιαλωτηρίου ΒΟΤΟΜΟΣ Α.Ε.