Πιστοποίηση ISO 22000:2005

ΖΗΡΕΙΑ ΕΠΕ

Εμφιάλωση Νερού σε Συσκευασίες PET Χωρητικότητας 0,5lt-1,5lt & Polycarbonate Χωρητικότητας 18,9lt