Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Προσωπικά Δεδομένα
 1. EΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής η «Πολιτική») αφορά την εταιρεία «HELLAS WATER SUPPLY AE» και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που η εταιρεία τηρεί για φυσικά πρόσωπα. Πληροφορίες για εταιρείες και άλλους φορείς δεν περιλαμβάνονται στο σκοπό της παρούσας Πολιτικής.

Η HELLAS WATER SUPPLY AE έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την ενοικίαση θερμοψυκτικών μηχανημάτων.

Η HELLAS WATER SUPPLY AE είναι υπεύθυνη και λειτουργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας σε σχέση με πληροφορίες που σας αφορούν, τις οποίες λαμβάνει μέσω ίντερνετ.

Η παρούσα Πολιτική περιγράφει τις χρήσεις των πληροφοριών σας από την εταιρεία ως υπεύθυνη επεξεργασίας.

Η παρούσα Πολιτική και οι όροι της ενδέχεται εκάστοτε να επικαιροποιούνται και, για το λόγο αυτό, θα πρέπει να ενημερώνεστε τακτικά για το περιεχόμενό της και να ελέγχετε αυτό για τυχόν αλλαγές.

 1. ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η HELLAS WATER SUPPLY AE είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, τα οποία επεξεργάζεται στο πλαίσιο της παροχής σε εσάς των προϊόντων και υπηρεσιών της.

 1. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η HELLAS WATER SUPPLY AE συλλέγει πληροφορίες σχετικά με εσάς, μεταξύ άλλων, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Όταν επικοινωνείτε μαζί μας απευθείας, μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου ή της ιστοσελίδας μας, για να ζητήσετε πληροφορίες για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρουμε.
 • Εάν αγοράσετε ένα προϊόν ή μία υπηρεσία απευθείας από εμάς.
 • Εάν απαντήσετε στις ενέργειες μας με σκοπό την άμεση εμπορική προώθηση, π.χ. συμπληρώνοντας μία κάρτα απάντησης ή εισάγοντας διαδικτυακά τα δεδομένα σας στην ιστοσελίδα μας.
 • Εάν τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται νομίμως σε εμάς από εξωτερικούς εμπορικούς Συνεργάτες μας ή άλλα τρίτα μέρη.

Εάν παρέχετε προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό τρίτου, θα πρέπει να διασφαλίζετε ότι ο εν λόγω τρίτος έχει προηγουμένως λάβει γνώση της παρούσας Πολιτικής.

Εάν είστε κάτω των 16 ετών, δεν πρέπει να μας παρέχετε οποιαδήποτε πληροφορία για εσάς, παρά μόνο εάν έχετε τη συγκατάθεση του προσώπου που ασκεί τη γονική σας μέριμνα.

Παρακαλούμε για την συνδρομή σας προκειμένου να τηρούμε ενημερωμένες τις πληροφορίες σας, ενημερώνοντάς μας για τυχόν αλλαγές των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα.

 

 1. ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΣΑΣ

Παρατίθενται κατωτέρω συγκεκριμένες κατηγορίες δεδομένων σχετικά με εσάς που μπορεί να συλλέγονται και να υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία, μέσω των διαφόρων υπηρεσιών και των μέσων επικοινωνίας που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική:

 • Δεδομένα Επικοινωνίας, όπως π.χ. ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αρ. φαξ.
 • Προσωπικά Στοιχεία, όπως π.χ. ημερομηνία γέννησης, οικογενειακή κατάσταση, μέλη οικογένειας, επάγγελμα, χόμπι, προτιμώμενη μέθοδος πληρωμής, προτιμώμενος δίαυλος επικοινωνίας, όνομα εταιρείας.
 • Ενδιαφέροντα, όπως π.χ. πληροφορίες που παρέχετε σε εμάς σχετικά με τα ενδιαφέροντά σας.
 • Χρήση Ιστοσελίδας & Επικοινωνίας, όπως π.χ. πώς χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας και εάν ανοίγετε ή προωθείτε τις επικοινωνίες μας, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που συλλέγονται μέσω cookies.
 • Πληροφορίες Πωλήσεων και Υπηρεσιών, όπως π.χ. πληροφορίες που αφορούν αγορές, συμπεριλαμβανομένου του προτιμώμενου εμπόρου, της ταυτότητας πελάτη και του αριθμού σύμβασης, υπηρεσίες υποστήριξης και επισκευής εξοπλισμού (service), συμπεριλαμβανομένων παραπόνων και απαιτήσεων.
 • Πληροφορίες Ιστορικού Πελάτη, όπως π.χ. ποσοστά ικανοποίησης πελατών, ληφθείσες προσφορές, δεδομένα αγοράς, της ημερομηνίας αγοράς, της ημερομηνίας παραγγελίας, της ημερομηνίας παράδοσης, της τιμής αγοράς, στοιχεία αγοράς εξοπλισμού, εξαρτημάτων και προϊόντων, δεδομένα που συλλέχθηκαν κατά τις επισκέψεις πωλητών στο κατάστημα πελάτη, ιστορικό καμπάνιας / αποτελέσματα καμπάνιας, συμμετοχή σε εκδηλώσεις (τοποθεσία, εταιρεία), ιστορικό παραπόνων.
 • Χρήση Εξοπλισμού και Υπηρεσίας, όπως π.χ. πώς χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό σας και την υπηρεσία που παρέχεται με αυτόν.
 1. Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ

Η χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία προσωπικών δεδομένων, βασίζεται στις ρητές προβλέψεις του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού, όπως αυτές εξειδικεύονται στην παρούσα Πολιτική. Η νομική βάση στην οποία βασίζεται η επεξεργασία κάθε χρήσης των δεδομένων σας αναφέρεται δίπλα σε κάθε σκοπό επεξεργασίας.

Υποστήριξη Πελατών και Μάρκετινγκ – για απάντηση σε ερωτήματα και για να ενημερώνεστε σχετικά με τα νέα μας και τις προσφορές [Άρθρο 6(1)(α) και 6(1)(στ) ΓΚΠΔ]

Η HELLAS WATER SUPPLY AE συλλέγει Δεδομένα Επικοινωνίας, Προσωπικά Στοιχεία, Ενδιαφέροντα, Δεδομένα Χρήσης Ιστοσελίδας και Επικοινωνίας και Πληροφορίες Ιστορικού Πελάτη, καθώς και Δεδομένα Χρήσης Εξοπλισμού και Υπηρεσίας, και μπορεί να χρησιμοποιήσει Πληροφορίες Πωλήσεων και Υπηρεσιών, τις οποίες λαμβάνει από εσάς μέσω της ιστοσελίδας της ή μέσω των πωλητών και εμπορικών Συνεργατών της, με σκοπό να καθορίσει ποια νέα και ποιες προσφορές ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν περισσότερο και για να επικοινωνήσει μαζί σας σχετικά με τις εν λόγω προσφορές, σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας μάρκετινγκ. Η HELLAS WATER SUPPLY AE μπορεί να κοινοποιήσει τις εν λόγω πληροφορίες σε Εμπορικούς Συνεργάτες της προκειμένου οι τελευταίοι να ανταποκριθούν στα αιτήματά σας και να σας υποβάλουν πιο συγκεκριμένες – για εσάς – προσφορές. Εάν συναινέσετε, θα δημιουργήσουμε το εξατομικευμένο προφίλ σας μέσω στατιστικών διαδικασιών για να σας προσφέρουμε εξατομικευμένες προσφορές.

Η συναίνεση σχετικά με το μάρκετινγκ μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, με ισχύ για το μέλλον.

Διασφάλιση Ποιότητας, Έρευνα και Ανάπτυξη – για τη βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών μας [Άρθρο 6(1)(στ) ΓΚΠΔ]

Η HELLAS WATER SUPPLY AE μπορεί να χρησιμοποιεί οποιεσδήποτε από τις πληροφορίες που λαμβάνει μέσω της παροχής υπηρεσιών προς την ίδια σε μη-προσωποποιημένη (ανώνυμη) μορφή για σκοπούς διασφάλισης ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών και ανάπτυξης. Πριν από οποιαδήποτε τέτοια χρήση, οι πληροφορίες σας θα από-προσωποποιηθούν (ήτοι θα καταστούν ανώνυμες), ώστε να μην μπορούν να συνδεθούν απευθείας με εσάς.

Συμμόρφωση με δεσμευτικά αιτήματα για τα δεδομένα σας – για τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις μας προς τις αστυνομικές, ρυθμιστικές και δικαστικές αρχές και υπηρεσίες [Άρθρο 6(1)(γ) ΓΚΠΔ]

Όλοι οι υπεύθυνοι επεξεργασίας υπόκεινται στους κανόνες δικαίου (νόμους) των κρατών στα οποία δραστηριοποιούνται και υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους κανόνες αυτούς. Η υποχρέωση συμμόρφωσης περιλαμβάνει την παροχή των πληροφοριών σας σε αστυνομικές αρχές, ρυθμιστικές αρχές και δικαστήρια, καθώς και τρίτους διάδικους σε σχέση με δικαστικές διαδικασίες ή έρευνες οπουδήποτε στον κόσμο, όταν έχουμε τη σχετική υποχρέωση.

Όπου επιτρέπεται, θα διαβιβάζουμε οποιοδήποτε τέτοιο αίτημα σε εσάς ή θα σας ενημερώνουμε πριν απαντήσουμε, εκτός εάν η εν λόγω ενέργειά μας θα διακινδύνευε την αποτροπή ή τη διαπίστωση εγκληματικής ενέργειας.

Η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό τη συμμόρφωση με δεσμευτικά αιτήματα για τις πληροφορίες σας αποτελεί εκ του νόμου υποχρέωση η οποία εξαρτάται από το συγκεκριμένο αίτημα.


Η χρήση των πληροφοριών που σας αφορούν, όπως περιγράφεται ανωτέρω, επιτρέπεται βάσει της νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τις ακόλουθες νόμιμες προϋποθέσεις:

 • Έχετε συναινέσει στη χρήση (θα σας δοθεί έντυπο συναίνεσης σε σχέση με οποιαδήποτε τέτοια χρήση και μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας).
 • Όταν είναι απαραίτητη για τη σύναψη ή την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης.

–  Όταν η χρήση τους είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με τις έννομες υποχρεώσεις μας.

– Όταν η χρήση τους είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων μας και τα συμφέροντά μας υπερισχύουν των δικαιωμάτων σας περί προστασίας δεδομένων (τα έννομα συμφέροντά μας περιλαμβάνουν την έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών σχετικών με το αντικείμενο της δραστηριότητάς μας).

–  Όταν είναι απαραίτητη για τη υποστήριξη, άσκηση ή έγερση νομικών αξιώσεων εναντίον σας ή εναντίον τρίτου.

Μπορεί να υπάρχουν χρήσεις που επιτρέπονται βάσει άλλων νομικών λόγων. Στην περίπτωση αυτή, θα προσδιορίζουμε τη νομική βάση και θα σας ενημερώνουμε το συντομότερο δυνατό από τη στιγμή που θα λάβουμε γνώση της νέας αυτής βάσης επεξεργασίας.

 1. Η ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ασφάλεια των δεδομένων που συλλέγουμε εξασφαλίζεται διά της εγκαταστάσεως και λειτουργίας μέσων τεχνολογίας αιχμής.

Ειδικότερα, κατωτέρω παρατίθενται μέτρα ασφαλείας που χρησιμοποιούνται για την προστασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα κατά οιασδήποτε αθέμιτης χρήσης ή οποιασδήποτε άλλης μορφής μη εξουσιοδοτημένης επεξεργασίας:

 • Η πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα περιορίζεται μόνο σε συγκεκριμένο αριθμό εξουσιοδοτημένων προσώπων για συγκεκριμένους σκοπούς.
 • Τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί διαβιβάζονται μόνο σε κρυπτογραφημένη μορφή.
 • Τα ευαίσθητα δεδομένα αποθηκεύονται μόνο σε κρυπτογραφημένη μορφή.
 • Τα συστήματα ΙΤ που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των δεδομένων είναι τεχνικά απομονωμένα από άλλα συστήματα, προκειμένου να εμποδίζεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, για παράδειγμα μέσω παράνομης πρόσβασης (hacking).
 • Η πρόσβαση στα εν λόγω συστήματα ΙΤ παρακολουθείται σε μόνιμη βάση, προκειμένου να εντοπισθεί και να αποτραπεί η παράνομη (ή η μη εξουσιοδοτημένη) χρήση σε προληπτικό στάδιο.
 1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Αποθηκεύουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από τον αντίστοιχο σκοπό επεξεργασίας και οποιονδήποτε άλλο επιτρεπόμενο συνδεδεμένο σκοπό (π.χ. περίπτωση κατά την οποία τα δεδομένα αφορούν στην απόρριψη απαίτησης που έχει εγερθεί εναντίον μας). Επομένως, στην περίπτωση που τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για δύο σκοπούς, θα τα διατηρούμε έως ότου ο σκοπός με το μεγαλύτερο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα εκπνεύσει, αλλά θα διακόψουμε τη χρήση για τον σκοπό με το βραχύτερο χρονικό διάστημα, μόλις παρέλθει το εν λόγω διάστημα. Πληροφορίες οι οποίες δεν είναι πλέον απαραίτητες, είτε καθίστανται ανώνυμες (και οι πληροφορίες που έχουν καταστεί ανώνυμες μπορεί να διατηρηθούν) είτε καταστρέφονται με ασφάλεια.

Συγκεκριμένα, τα δεδομένα που σας αφορούν διατηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της συναλλακτικής σας σχέσης με την εταιρεία και, μετά τη λήξη αυτής, για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ότι είναι δυνατό να εγερθούν αξιώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη ή, σε περίπτωση έγερσης αξίωσης, έως την αμετάκλητη (δικαστική) επίλυση τυχόν ανακύπτουσας διαφοράς. Ειδικά για τα δεδομένα που σας αφορούν και τα οποία επεξεργαζόμαστε βάσει της συγκατάθεσής σας (π.χ. για σκοπούς μάρκετινγκ), αυτά τηρούνται από τη λήψη της σχετικής συναίνεσης και έως ότου ανακαλέσετε αυτή.

Σε κάθε δε περίπτωση, περιορίζουμε την πρόσβαση στα δεδομένα σας στα πρόσωπα που είναι απαραίτητο να τα χρησιμοποιήσουν για το συγκεκριμένο σκοπό.

 

 1. ΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε δύνανται να διαβιβάζονται σε τρίτους, υπό την προϋπόθεση ότι αιτιολογείται πλήρως η νομιμότητα της διαβίβασης.

Περαιτέρω, εφόσον δικαιολογείται η νομιμότητα της διαβίβασης, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας μπορεί να κοινοποιούνται στις ακόλουθες κατηγορίες αποδεκτών:

 • Οποιοδήποτε πρόσωπο που ενδέχεται να επεξεργάζεται τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα υπό τις οδηγίες και για λογαριασμό μας.
 • Εμπορικοί και λοιποί συνεργάτες.
 • Εταιρείες που παρέχουν στη εταιρεία υπηρεσίες, όπως πάροχοι υπηρεσιών συντήρησης ΙΤ, φιλοξενίας ΙΤ, κέντρου εξυπηρέτησης πελατών, προώθησης και διαφήμισης.
 • Οποιαδήποτε εποπτική αρχή, όπως κατά περίπτωση απαιτείται από το εκάστοτε ισχύον εποπτικό πλαίσιο.
 • Οποιαδήποτε δημόσια ή δικαστική αρχή, εφόσον αυτό επιβάλλεται από το νόμο ή από δικαστική απόφαση.

Όλες οι πληροφορίες που σας αφορούν αποθηκεύονται σε ασφαλείς διακομιστές δικούς μας ή των υπεργολάβων ή των συνεργατών μας (ή σε ασφαλή έντυπα αντίγραφα) και η πρόσβαση σε αυτές και η χρήση τους υπόκεινται στις πολιτικές και τα πρότυπα ασφαλείας μας (ή ισοδύναμα πρότυπα των υπεργολάβων ή των συνεργατών μας).

 1. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΩΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – Ο ΤΡΟΠΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥΣ

Διά της παρούσης Πολιτικής, σας ενημερώνουμε ότι έχετε δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, διόρθωση/διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, περιορισμό της επεξεργασίας. Επίσης έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία ή/και να ασκήσετε το δικαίωμά σας στη φορητότητα των δεδομένων.

Εάν η επεξεργασία δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε, με ισχύ για το μέλλον.

Η HELLAS WATER SUPPLY AE θα εξετάσει το αίτημά σας και θα σας απαντήσει εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος ή, λαμβανομένης της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων, εντός προθεσμίας δύο μηνών.

Στην περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι από την χρήση των δεδομένων σας από εμάς ή από την απάντησή μας στην άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, έχτε το δικαίωμα υποβολής σχετικής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή.

Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων δύναται να πραγματοποιηθεί δι’ οιασδήποτε μορφής επικοινωνίας σας με την εταιρεία στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται κατωτέρω.

 

 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία HELLAS WATER SUPPLY AE τηλεφωνικά στον τηλεφωνικό αριθμό 2102834980 (Δευτέρα – Παρασκευή 09:00 – 18:00), με e-mail: info@hws-group.eu και ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Δερβενίων αρ. 35, Μεταμόρφωση Αττικής, ΤΚ 14451.

 1. Cookies

Αν αφήσετε ένα σχόλιο στον ιστότοπό μας, μπορείτε να επιλέξετε να αποθηκεύσετε το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον ιστότοπό σας σε cookies. Αυτά είναι για την δική σας ευκολία, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας πάλι όταν αφήσετε ένα άλλο σχόλιο. Αυτά τα cookies θα διαρκέσουν για ένα έτος.

Αν έχετε έναν λογαριασμό και συνδεθείτε στον ιστότοπο, θα δημιουργήσουμε ένα πρόχειρο cookie για να προσδιορίσουμε αν ο πλοηγός δέχεται cookies. Το cookie δεν περιέχει προσωπικές πληροφορίες και διαγράφεται όταν κλείνετε τον πλοηγό σας.

Όταν συνδεθείτε, θα δημιουργήσουμε επίσης διάφορα cookies για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες σύνδεσης και τις επιλογές οθόνης. Τα cookie εισόδου διαρκούν για δύο ημέρες και τα cookie επιλογών οθόνης διαρκούν για ένα χρόνο. Αν επιλέξετε «Να με θυμάσαι», η σύνδεσή σας θα παραμείνει για δύο εβδομάδες. Αν αποσυνδεθείτε από το λογαριασμό σας, τα cookie σύνδεσης θα καταργηθούν.

Εάν επεξεργαστείτε ή δημοσιεύσετε ένα άρθρο, ένα επιπλέον cookie θα αποθηκευτεί στο πρόγραμμα περιήγησης. Αυτό το cookie δεν περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα και υποδεικνύει απλώς το post ID του άρθρου που μόλις επεξεργαστήκατε. Λήγει μετά από 1 ημέρα.

Επιπλέον, χρησιμοποιούνται cookies που αποσκοπούν στη βελτίωση εμπειρίας χρήσης του ιστοχώρου και της προσφοράς υπηρεσιών της Hellas Water Supply. Τα cookies αυτά σχετίζονται με τις υπηρεσίες Google Analytics και Facebook μέσω του Facebook pixel.