• Εμφιάλωση στον τόπο άρδευσης – πηγής νερού.
  • Παραμονή στο εμφιαλωτήριο από είκοσι τέσσερις (24) ώρες έως εβδομήντα δύο (72) ώρες για μικροβιολογικό επανέλεγχο.
  • Οι φιάλες παραλαμβάνονται και αποστέλλονται άμεσα για αποφυγή αλλοίωσης ποιότητας.
  • Η διανομή γίνεται με κλειστού τύπου αυτοκίνητα εντός 5 ωρών από τη φόρτωση, ώστε οι φιάλες να παραδίδονται στον χώρο του πελάτη με ασφάλεια και σε άριστη ποιότητα.
  • Οι φιάλες παραλαμβάνονται άμεσα και αποθηκεύονται στις 2.600 τ.μ. εγκαταστάσεις μας, σε ειδικούς χώρους ψύξης, όπου η θερμοκρασία κυμαίνεται από τους 10° έως τους 15° C, αποφεύγοντας κάθε αλλοίωση.
  • Παράδοση στους πελάτες μας εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία εμφιάλωσης του νερού.
  • Δυνατότητα προσκόμισης αριθμού LOT (LOT Number) σε κάθε παραγγελία (ιχνηλασιμότητα παρτίδας).
  • Παρέχουμε πάντα φρέσκο εμφιαλωμένο νερό, μόλις λίγων ημερών από την ημερομηνία εμφιάλωσης.