Σαμαριά

Επιτραπέζιο Νερό Σαμαριά

Προέλευση

Η πηγή υδροδότησης βρίσκεται στους πρόποδες των Λευκών Ορέων σε υψόμετρο 85 μ., ενώ ο υδροφόρος ορίζοντας της γεώτρησης βρίσκεται σε βάθος 150-180 μ. και το νερό αντλείται από τα 50 μ.

Υδρογεωλογικές μελέτες έχουν δείξει ότι ο υδροφορέας περιβάλλεται από μαργαϊκούς ασβεστολιθικούς σχηματισμούς, οι οποίοι δεν επιτρέπουν την κίνηση του νερού μέσα από τη μάζα τους κι έτσι ο υδροφόρος ορίζοντας προφυλάσσεται από επιφανειακά ύδατα και συνεπώς από κάθε είδους μολύνσεις. Από τις αναλύσεις που πραγματοποιούνται, οι σταθερά χαμηλές τιμές NO2 και NO3 αποδεικνύουν ότι ο υδροφόρος ορίζοντας είναι ανεπηρέαστος από ανθρώπινες παρεμβάσεις.

Επίσης, η περιεκτικότητά του σε νάτριο είναι χαμηλή, γεγονός που καθιστά το νερό μας κατάλληλο για δίαιτα φτωχή σε νάτριο.

Εγκαταστάσεις

Tο εργοστάσιο στο οποίο εμφιαλώνεται και συσκευάζεται το νερό SAMARIA βρίσκεται σε ιδιόκτητο οικόπεδο 17 στρεμμάτων και απασχολεί προσωπικό 50 ατόμων.

Η εμφιάλωση του νερού γίνεται σε υπερσύγχρονες γραμμές παραγωγής (μία από αυτές κλειστού τύπου Combi) σε όλο της το φάσμα, γεγονός που αποκλείει την ανθρώπινη παρέμβαση.

Αρχικά διαμορφώνονται οι φιάλες μετά από επεξεργασία των προπλασμάτων (preform). Τα προπλάσματα διέρχονται από τούνελ όπου απολυμαίνονται με χρήση ακτινοβολίας UV, θερμαίνονται περίπου στους 115 °C και διαμορφώνονται με την είσοδό τους σε καλούπια και την εμφύσησή τους με στείρο αέρα. Ακολουθεί η εμφιάλωση και τέλος πραγματοποιείται ο πωματισμός, αφού έχει προηγηθεί η απολύμανση των πωμάτων κατά τη διαδρομή τους με χρήση ακτινοβολίας UV.

Αναλύσεις

Πιστοποιήσεις

Ετικέτα

Νάτριο Na⁺ 8.1 mg/l
Κάλιο Κ⁺ < 0.5 mg/l
Ασβέστιο Ca ²⁺ 31 mg/l
Μαγνήσιο Mg²⁺ 12.2 mg/l
Θειϊκά SO₄²¯ < 5 mg/l
Χλωριούχα Cl¯ 12.8 mg/l
Αγωγιμότητα 256 μS/cm
Ολική σκληρότητα  12.8 ºF
pH 8

Φόρμα Παραγγελίας

Πραγματοποιήστε τις παραγγελίες σας online, άμεσα και εύκολα!

    Επιθυμείτε παραγγελία προϊόντων;