Μικροβιολογικές Αναλύσεις Ζαρός

ΒΟΤΟΜΟΣ Α.Ε.

 Έκθεση αποτελεσμάτων μικροβιολογικής ανάλυσης νερού

Αριθμός Πιστοποιητικού: 1476
Δείγματα από αποθήκη

 Έκθεση αποτελεσμάτων μικροβιολογικής ανάλυσης νερού

Αριθμός Πιστοποιητικού: 1495
Δείγματα από σειρά παραγωγής

 Έκθεση αποτελεσμάτων μικροβιολογικής ανάλυσης νερού

Αριθμός Πιστοποιητικού: 1496
Δείγματα από αποθήκη