Πιστοποίηση ISO 9001:2008

 ΖΗΡΕΙΑ ΕΠΕ

Εμφιάλωση Νερού σε Συσκευασίες PET Χωρητικότητας 0,5lt-1,5lt & Polycarbonate Χωρητικότητας 18,9lt